Оценки на въздействието

Разработваме професионални оценки на въздействието на политики и на законодателни актове.