Социологически проучвания

Извършваме социологически проучвания с прилагане основно на качествени методи и методики за регистрация и анализ на информацията, които повишават многократно достоверността на резултатите.