Фотографски ракурси

Силата на фотографията

Предлагаме използването на безкрайните възможности на фотографията за регистрация и онагледяване на наблюдаваните и изучавани обществени явления и отношения.

Познавателната сила на фотографията е коментирана от множество изявени автори. Споделяме мислите на някои от тях:

Ансел Адамс

Фотографията е много повече от предаване на реалните факти или идеи. Тя е съзидателно изкуство.

Не правим снимката просто с фотоапарата, влагаме в нея и книгите, които сме чели, филмите, които сме гледали, музиката, която сме слушали, хората, които   сме обичали.

Бруно Барби

Фотографията е единственият език, който е разбираем на която и да е точка от земното кълбо.

Уилям Сароян

Понякога завиждам на фотографите, те могат в 1/125 секунда да разкажат повече за човека, отколкото аз в 30 страници.