Демографски предизвикателства

Демографските предизвикателства през 21-ви век, свързани с ниски нива на раждаемост, застаряване на населението и засилени миграционни потоци оказват влияние върху всички сектори на икономиката и обществения живот. Ние предлагаме точен анализ на причините за демографските дисбаланси, оценка на бъдещото им влияние върху бизнеса и публичните финанси, както и реалистични подходи за тяхното разумно управление.